جک درب اتوماتیک یا در برقی چیست؟
منظور از جک های درب اتوماتیک، وسیله ایست که با قرار گرفتن میان درب و شاسی درب میتواند آنرا به صورت اتوماتیک باز و یا

بسته کند.عمل باز یا بسته شدن توسط الکتروموتور و گیربکس انجام میشود.بدین صورت که الکتروموتور های این جک ها با

انواع مختلف هیدرولیکی، بازویی ، ریلی ،تسمه ای به همراه الکتروموتور های 220 یا 12 ولت درب های مکانیکی  را به عقب

یا جلو فشار دهد.فشار بعضی از این نوع از جک ها که مکانیکی بوده که در مقایسه با نیروی هیدرولیک بسیار کمتر است

با این حال میتواند مکانیزم کم هزینه تری برای اتوماتیک شدن درب ها باشد.فرمان باز شدن و یا بستن توسط مدار فرمان انجام

میگیرد.بدین صورت که با صدور دستور باز و یا بسته شدن توسط ریموت، مدار ریموت های معتبر را شناسایی نموده و برق را به

الکتروموتور ها هدایت مینماید.قابل ذکر است که با توجه به اینکه درب ها ممکن است تک لنگه و یا دو لنگه باشد، باید این موضوع

از قبل در مدار فرمان مشخص شده باشد.تنظیم سرعت باز و یا بسته شدن و بسیاری از پارامتر های جک درب اتوماتیک را میتوان

توسط همین مدار تنطیم نمود تا کیفت بهتری در باز یا بسته شدن درب ها از نظر زمان و صدا حاصل گردد

در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش همه